برآورد سطح و بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر شهر تهران در سال 1384 و روند تحولات اپیدمیولوژیکی آن درس
45 بازدید
محل نشر: نامه انجمن جمعیت شناسی ایران » تابستان 1386 - شماره 3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی