سطح مرگ و میر و توسعه (ارائه یک الگو)
39 بازدید
محل نشر: نامه علوم اجتماعی » پاییز 1367 - شماره 1 (12 صفحه - از 107 تا 118)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی